Vrútky

2 367,03 km

Celkovo na bicykli

547

Počet jázd

591,76 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vrútky
Štatutárny zástupca
Mgr. Branislav Zacharides
Počet obyvateľov
7 762
Registrovaných tímov/účastníkov
9 / 25
Najazdených km/účastníka
94,68 km
Koordinátor mesta
Juraj Gorilák
Telefónne číslo
043/4241822
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2020