Vysoké Tatry

6 166,05 km

Celkovo na bicykli

268

Počet jázd

1 541,51 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vysoké Tatry
Štatutárny zástupca
Ing. Mokoš Ján
Počet obyvateľov
4 042
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 23
Najazdených km/účastníka
268,09 km
Koordinátor mesta
Tibor Kilian
Telefónne číslo
+421903167299
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2020