Žiar nad Hronom

893,36 km

Celkovo na bicykli

83

Počet jázd

223,34 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žiar nad Hronom
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Antal
Počet obyvateľov
19 083
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 7
Najazdených km/účastníka
127,62 km
Koordinátor mesta
Ľubomír Polák
Telefónne číslo
045/6787136
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2020