Žilina

59 257,77 km

Celkovo na bicykli

7 696

Počet jázd

14 814,44 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žilina
Štatutárny zástupca
Peter Fiabane
Počet obyvateľov
80 810
Registrovaných tímov/účastníkov
143 / 485
Najazdených km/účastníka
122,18 km
Koordinátor mesta
Ľuboš Slebodník
Telefónne číslo
0908918972
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2020