Zlaté Moravce

5 183,66 km

Celkovo na bicykli

1 543

Počet jázd

1 295,91 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Zlaté Moravce
Štatutárny zástupca
PaedDr. Dušan Husár
Počet obyvateľov
11 465
Registrovaných tímov/účastníkov
29 / 95
Najazdených km/účastníka
54,56 km
Koordinátor mesta
Emil Hudák
Telefónne číslo
037/6923923
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2020