Zvolen

16 613,07 km

Celkovo na bicykli

1 740

Počet jázd

4 153,27 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Zvolen
Štatutárny zástupca
Ing. Lenka Balkovičová
Počet obyvateľov
42 321
Registrovaných tímov/účastníkov
35 / 115
Najazdených km/účastníka
144,46 km
Koordinátor mesta
Marek Rojík
Telefónne číslo
0905515470
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2020