Bánovce nad Bebravou

4 124,31 km

Celkovo na bicykli

739

Počet jázd

1 031,08 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca
PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
Počet obyvateľov
17 750
Registrovaných tímov/účastníkov
9 / 29
Najazdených km/účastníka
142,22 km
Koordinátor mesta
Ing. Miroslava Laciková
Telefónne číslo
0918 365 264
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2021