Banská Bystrica

46 571,18 km

Celkovo na bicykli

6 713

Počet jázd

11 642,79 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Banská Bystrica
Štatutárny zástupca
MUDr. Ján Nosko
Počet obyvateľov
78 084
Registrovaných tímov/účastníkov
135 / 403
Najazdených km/účastníka
115,56 km
Koordinátor mesta
Michal Majer
Telefónne číslo
0903640576
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2021