Bardejov

3 560,03 km

Celkovo na bicykli

693

Počet jázd

890,01 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bardejov
Štatutárny zástupca
MUDr. Boris Hanuščak
Počet obyvateľov
32 293
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 39
Najazdených km/účastníka
91,28 km
Koordinátor mesta
Jiří Brejník
Telefónne číslo
054 / 3810 813
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2021