Beluša

2 783,58 km

Celkovo na bicykli

1 402

Počet jázd

695,89 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Beluša
Štatutárny zástupca
Ján Prekop
Počet obyvateľov
5 947
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 40
Najazdených km/účastníka
69,59 km
Koordinátor mesta
Mgr. Jana Huliačková
Telefónne číslo
0903 896 641
VÚC
-

Výsledky pre rok 2021