Bernolákovo

1 634,60 km

Celkovo na bicykli

161

Počet jázd

408,65 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bernolákovo
Štatutárny zástupca
Mgr. Richard Červienka
Počet obyvateľov
8 194
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 11
Najazdených km/účastníka
148,60 km
Koordinátor mesta
Roman Müller DiS.art.
Telefónne číslo
0903444412
VÚC
-

Výsledky pre rok 2021