Bratislava

390 604,08 km

Celkovo na bicykli

38 990

Počet jázd

97 651,02 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bratislava
Štatutárny zástupca
Matúš Vallo
Počet obyvateľov
437 726
Registrovaných tímov/účastníkov
748 / 2489
Najazdených km/účastníka
156,93 km
Koordinátor mesta
Tomáš Peciar
Telefónne číslo
+421918488624
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2021