Detva

890,45 km

Celkovo na bicykli

421

Počet jázd

222,61 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Detva
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Šufliarský
Počet obyvateľov
14 545
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 20
Najazdených km/účastníka
44,52 km
Koordinátor mesta
Mária Sekerešová
Telefónne číslo
045/3700429
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2021