Dolný Kubín

28 788,70 km

Celkovo na bicykli

5 899

Počet jázd

7 197,17 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dolný Kubín
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Prílepok
Počet obyvateľov
18 665
Registrovaných tímov/účastníkov
64 / 231
Najazdených km/účastníka
124,63 km
Koordinátor mesta
Ing. Štefan Belvončík
Telefónne číslo
+421915847514
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2021