Dubnica nad Váhom

24 012,49 km

Celkovo na bicykli

2 629

Počet jázd

6 003,12 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dubnica nad Váhom
Štatutárny zástupca
Peter Wolf
Počet obyvateľov
23 550
Registrovaných tímov/účastníkov
41 / 138
Najazdených km/účastníka
174 km
Koordinátor mesta
Annamária Duvačová
Telefónne číslo
+421 42 4455 768
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2021