Dunajská Streda

3 625,13 km

Celkovo na bicykli

486

Počet jázd

906,28 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dunajská Streda
Štatutárny zástupca
JUDr. Zoltán Hájos
Počet obyvateľov
22 684
Registrovaných tímov/účastníkov
10 / 28
Najazdených km/účastníka
129,47 km
Koordinátor mesta
Mgr. Gábor Inczédi
Telefónne číslo
+421905442658
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2021