Handlová

1 336,08 km

Celkovo na bicykli

386

Počet jázd

334,02 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Handlová
Štatutárny zástupca
Mgr. Silvia Grúberová
Počet obyvateľov
16 890
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 22
Najazdených km/účastníka
60,73 km
Koordinátor mesta
Vanda Matiašková
Telefónne číslo
0905785138
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2021