Hlohovec

32 068,35 km

Celkovo na bicykli

3 801

Počet jázd

8 017,09 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hlohovec
Štatutárny zástupca
Ing. Miroslav Kollár
Počet obyvateľov
21 301
Registrovaných tímov/účastníkov
45 / 155
Najazdených km/účastníka
206,89 km
Koordinátor mesta
Miloslav Drgoň, ing. arch.
Telefónne číslo
+421905611270
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2021