Hriňová

69,17 km

Celkovo na bicykli

36

Počet jázd

17,29 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hriňová
Štatutárny zástupca
Mgr. Stanislav Horník
Počet obyvateľov
7 415
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 16
Najazdených km/účastníka
4,32 km
Koordinátor mesta
Mgr. Martin Kliment
Telefónne číslo
0903405479
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2021