Humenné

3 860,86 km

Celkovo na bicykli

1 019

Počet jázd

965,21 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Humenné
Štatutárny zástupca
PhDr. Ing. Miloš Meričko
Počet obyvateľov
32 834
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 46
Najazdených km/účastníka
83,93 km
Koordinátor mesta
Mgr. Marianna Smolejová
Telefónne číslo
0905 455 913
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2021