Kežmarok

3 792,92 km

Celkovo na bicykli

626

Počet jázd

948,23 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kežmarok
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
Počet obyvateľov
16 346
Registrovaných tímov/účastníkov
9 / 29
Najazdených km/účastníka
130,79 km
Koordinátor mesta
Mgr. Dávid Cintula
Telefónne číslo
0940 510 532
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2021