Kolárovo

5 658,31 km

Celkovo na bicykli

1 820

Počet jázd

1 414,58 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kolárovo
Štatutárny zástupca
Árpád Horváth
Počet obyvateľov
10 586
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 70
Najazdených km/účastníka
80,83 km
Koordinátor mesta
Marta Kürtiová
Telefónne číslo
0357900924
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2021