Komárno

4 314,36 km

Celkovo na bicykli

1 030

Počet jázd

1 078,59 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Komárno
Štatutárny zástupca
Béla Keszegh
Počet obyvateľov
33 751
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 40
Najazdených km/účastníka
107,86 km
Koordinátor mesta
Béla Keszegh
Telefónne číslo
0902900015
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2021