Komoča

152,70 km

Celkovo na bicykli

127

Počet jázd

38,18 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Komoča
Štatutárny zástupca
Imrich Lukács
Počet obyvateľov
960
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
38,18 km
Koordinátor mesta
Imrich Lukács
Telefónne číslo
0905967570
VÚC
-

Výsledky pre rok 2021