Košice

46 835,46 km

Celkovo na bicykli

7 368

Počet jázd

11 708,86 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Košice
Štatutárny zástupca
Ing. Jaroslav Polaček
Počet obyvateľov
238 593
Registrovaných tímov/účastníkov
132 / 418
Najazdených km/účastníka
112,05 km
Koordinátor mesta
Marián Švekuš
Telefónne číslo
+421 55 641 97 17
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2021