Kysucké Nové Mesto

2 838,42 km

Celkovo na bicykli

502

Počet jázd

709,60 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kysucké Nové Mesto
Štatutárny zástupca
Ing. Marián Mihalda
Počet obyvateľov
14 953
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 37
Najazdených km/účastníka
76,71 km
Koordinátor mesta
Dušana Šinalová
Telefónne číslo
+421904744995
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2021