Levice

49 125,42 km

Celkovo na bicykli

5 518

Počet jázd

12 281,36 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Levice
Štatutárny zástupca
RNDr. Ján Krtík
Počet obyvateľov
32 735
Registrovaných tímov/účastníkov
64 / 207
Najazdených km/účastníka
237,32 km
Koordinátor mesta
Mgr. Paulína Tamášová
Telefónne číslo
0902918648
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2021