Lipany

10 080,74 km

Celkovo na bicykli

2 598

Počet jázd

2 520,18 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lipany
Štatutárny zástupca
Ing. Vladimír Jánošík
Počet obyvateľov
6 542
Registrovaných tímov/účastníkov
29 / 107
Najazdených km/účastníka
94,21 km
Koordinátor mesta
Ján Feltovič
Telefónne číslo
0908893751
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2021