Liptovský Hrádok

7 965,33 km

Celkovo na bicykli

841

Počet jázd

1 991,33 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Liptovský Hrádok
Štatutárny zástupca
Mgr. Branislav Tréger, PhD.
Počet obyvateľov
7 397
Registrovaných tímov/účastníkov
13 / 40
Najazdených km/účastníka
199,13 km
Koordinátor mesta
Ing. Ján Kazár
Telefónne číslo
0905745652
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2021