Liptovský Mikuláš

55 023,26 km

Celkovo na bicykli

7 650

Počet jázd

13 755,81 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Počet obyvateľov
31 000
Registrovaných tímov/účastníkov
105 / 365
Najazdených km/účastníka
150,75 km
Koordinátor mesta
Ing. Gabriel Lengyel
Telefónne číslo
0907889937
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2021