Lozorno

3 320,57 km

Celkovo na bicykli

140

Počet jázd

830,14 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lozorno
Štatutárny zástupca
Mgr. Ľuboš Tvrdoň
Počet obyvateľov
3 056
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 15
Najazdených km/účastníka
221,37 km
Koordinátor mesta
Vlasta Miklošová
Telefónne číslo
02 69204311
VÚC
-

Výsledky pre rok 2021