Lučenec

4 067,62 km

Celkovo na bicykli

416

Počet jázd

1 016,91 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lučenec
Štatutárny zástupca
PhDr. Alexandra Pivková
Počet obyvateľov
27 739
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 33
Najazdených km/účastníka
123,26 km
Koordinátor mesta
Jozefa Šnúriková
Telefónne číslo
+421917392087
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2021