Malacky

12 685,48 km

Celkovo na bicykli

1 759

Počet jázd

3 171,37 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Malacky
Štatutárny zástupca
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Počet obyvateľov
17 467
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 78
Najazdených km/účastníka
162,63 km
Koordinátor mesta
Gabriela Bedard
Telefónne číslo
0347966149
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2021