Markušovce

1 261,22 km

Celkovo na bicykli

188

Počet jázd

315,31 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Markušovce
Štatutárny zástupca
Marek Virág
Počet obyvateľov
4 606
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 11
Najazdených km/účastníka
114,66 km
Koordinátor mesta
Ján Kašper
Telefónne číslo
0948031115
VÚC
-

Výsledky pre rok 2021