Martin

132 710,33 km

Celkovo na bicykli

20 413

Počet jázd

33 177,58 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Martin
Štatutárny zástupca
Ján Danko
Počet obyvateľov
54 168
Registrovaných tímov/účastníkov
220 / 757
Najazdených km/účastníka
175,31 km
Koordinátor mesta
Veronika Šaušová
Telefónne číslo
+421434204500
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2021