Matúškovo

1 908,98 km

Celkovo na bicykli

1 006

Počet jázd

477,25 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Matúškovo
Štatutárny zástupca
Ing. Marta Mészárosová
Počet obyvateľov
2 256
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 24
Najazdených km/účastníka
79,54 km
Koordinátor mesta
Lýdia Kubovicsová
Telefónne číslo
0910195022
VÚC
-

Výsledky pre rok 2021