Mostová

88,10 km

Celkovo na bicykli

154

Počet jázd

22,03 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Mostová
Štatutárny zástupca
JUDr. Tibor Rózsár
Počet obyvateľov
1 587
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
22,03 km
Koordinátor mesta
Perla Szolgová
Telefónne číslo
0317848201
VÚC
-

Výsledky pre rok 2021