Myjava

5 280,88 km

Celkovo na bicykli

1 001

Počet jázd

1 320,22 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Myjava
Štatutárny zástupca
Pavel Halabrín
Počet obyvateľov
11 514
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 45
Najazdených km/účastníka
117,35 km
Koordinátor mesta
Marek Hrin
Telefónne číslo
0905921600
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2021