Nesvady

58,48 km

Celkovo na bicykli

78

Počet jázd

14,62 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nesvady
Štatutárny zástupca
Zoltán Molnár
Počet obyvateľov
5 049
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 6
Najazdených km/účastníka
9,75 km
Koordinátor mesta
Katarina Kissová
Telefónne číslo
0918780198
VÚC
-

Výsledky pre rok 2021