Nová Baňa

10 026,47 km

Celkovo na bicykli

959

Počet jázd

2 506,62 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nová Baňa
Štatutárny zástupca
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Počet obyvateľov
7 314
Registrovaných tímov/účastníkov
10 / 35
Najazdených km/účastníka
286,47 km
Koordinátor mesta
Dagmar Lachká
Telefónne číslo
045/6782885
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2021