Nováky

3 441,65 km

Celkovo na bicykli

301

Počet jázd

860,41 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nováky
Štatutárny zástupca
Ing. Dušan Šimka
Počet obyvateľov
4 203
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 13
Najazdených km/účastníka
264,74 km
Koordinátor mesta
Ing. Lenka Gombarčíková
Telefónne číslo
0940636402
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2021