Nové Mesto nad Váhom

56 210,02 km

Celkovo na bicykli

4 735

Počet jázd

14 052,51 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca
Ing. Jozef Trstenský
Počet obyvateľov
20 071
Registrovaných tímov/účastníkov
62 / 217
Najazdených km/účastníka
259,03 km
Koordinátor mesta
OZ NMnV Nové Mesto nové Vízie
Telefónne číslo
+421907074636
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2021