Nové Zámky

14 235,09 km

Celkovo na bicykli

2 367

Počet jázd

3 558,77 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Zámky
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein
Počet obyvateľov
37 512
Registrovaných tímov/účastníkov
25 / 79
Najazdených km/účastníka
180,19 km
Koordinátor mesta
Jana Krajčí
Telefónne číslo
+421908772744
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2021