Partizánske

2 516,63 km

Celkovo na bicykli

817

Počet jázd

629,16 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Partizánske
Štatutárny zástupca
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Počet obyvateľov
22 269
Registrovaných tímov/účastníkov
13 / 37
Najazdených km/účastníka
68,02 km
Koordinátor mesta
Igor Fábry
Telefónne číslo
+421385363036
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2021