Pezinok

6 275,85 km

Celkovo na bicykli

1 159

Počet jázd

1 568,96 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Pezinok
Štatutárny zástupca
Ing. arch. Igor Hianik
Počet obyvateľov
23 034
Registrovaných tímov/účastníkov
21 / 68
Najazdených km/účastníka
92,29 km
Koordinátor mesta
Mgr. Peter Vlasák
Telefónne číslo
0917 527 374
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2021