Piešťany

25 991,46 km

Celkovo na bicykli

3 784

Počet jázd

6 497,87 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Piešťany
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Jančovič, PhD
Počet obyvateľov
27 336
Registrovaných tímov/účastníkov
48 / 165
Najazdených km/účastníka
157,52 km
Koordinátor mesta
Viliam Černý
Telefónne číslo
033 7765472
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2021