Považská Bystrica

25 293,70 km

Celkovo na bicykli

3 151

Počet jázd

6 323,42 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Považská Bystrica
Štatutárny zástupca
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
Počet obyvateľov
39 270
Registrovaných tímov/účastníkov
42 / 143
Najazdených km/účastníka
176,88 km
Koordinátor mesta
Zuzana Haladejová
Telefónne číslo
0908825782
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2021