Prešov

42 473,36 km

Celkovo na bicykli

6 803

Počet jázd

10 618,34 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prešov
Štatutárny zástupca
Ing. Andrea Turčanová
Počet obyvateľov
88 464
Registrovaných tímov/účastníkov
82 / 278
Najazdených km/účastníka
152,78 km
Koordinátor mesta
Milan Andraščík
Telefónne číslo
051/3100249
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2021