Prievidza

17 585,44 km

Celkovo na bicykli

2 036

Počet jázd

4 396,36 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prievidza
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Macháčková
Počet obyvateľov
45 634
Registrovaných tímov/účastníkov
34 / 109
Najazdených km/účastníka
161,33 km
Koordinátor mesta
Ing. Roman Veselý
Telefónne číslo
0903501032
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2021