Púchov

13 945,79 km

Celkovo na bicykli

2 412

Počet jázd

3 486,45 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Púchov
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Heneková
Počet obyvateľov
17 561
Registrovaných tímov/účastníkov
25 / 84
Najazdených km/účastníka
166,02 km
Koordinátor mesta
Mgr. Miroslav Bučko
Telefónne číslo
0908 758 301
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2021